Nemo iudex in sua res

W Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto , sprawę o sygn. VIII Kp 103/19 prowadzi SSR Jan Kozaczuk . Przedmiotem sprawy jest rozpoznawanie zażaleń na odmowę wszczęcia dochodzenia lub śledztwa oraz na umorzenie postępowania przygotowawczego . Nie byłoby w tym nic niezwykłego gdyby nie jeden fakt  . Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa  w sprawie przekroczenie uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez wspomnianego sędziego Jana Kozaczuka ! Postanowienie prokuratora zostało zaskarżone i trafiło w ręce tego sędziego co do którego istnieje podejrzenie popełnienia czynów zabronionych  . SSR Jan Kozaczuk  jest sędzią we własnej sprawie ! Pokrzywdzony i równocześnie zawiadamiający złożył jeszcze przed pierwszym posiedzeniem wniosek o wyłączenie sędziego na podstawie art. 40 § 1 kk . Nie przeszkodziło to jednak SSR Janowi Kozaczukowi przewodniczyć posiedzeniu w sprawie . Własnej sprawie !!  Bez komentarza .